Platforma współpracy AGH z Urzędami oraz Biznesem

  AGH

  Promotorzy i studenci

  Urzędy i firmy

  Współpraca dla innowacji

  Wspomaganie Urzędów i Biznesu dla osiągania lepszych i bardziej efektywnych rozwiązań poprzez realizowanie prac dyplomowych oraz projektów kół naukowych.

  Transfer wiedzy

  Wymiana doświadczeń środowiska akademickiego z jednostkami zewnętrznymi szansą do nawiązywania kontaktów biznesowych i odbywaniu staży.

  Zautomatyzowany System

  Łatwa komunikacja między jednostkami zewnętrznymi, promotorami oraz studentami, aby każda zainteresowana strona mogła skupić się tylko na tym, co istotne.

  25


  Zagadnień

  1


  Temat pracy

  53912


  Zarejestrowanych użytkowników

  3


  Współpracujących firm lub urzędów

  PARTNERZY